Caerte van de Vryheid der Stad Utrecht, Volgens de Decisie van den Jare 1539 uit het boek “Het Verheerlykt Utrecht, Vertoont in de Afbeeldingen der Adelyke en Riddermatige Hofsteden, Gelegen In de Heerlykheid van Utrecht;” uit ca. 1730